Hoşgeldiniz Bugün 10 17 2017

Who Komutları

ircegıtım
logom

WHO 4 ) KONULU EĞİTİM BAŞLIYOR 10•10©Sunucu üzerinde genel bir tarama yapma imkanı tanır. “/who” şeklinde uygulandıgında, servicesler dahil tum kullanıcıların ekrana gelmesini saglar.
Fakat kullanıcılar üzerinde, sunucuya baglandıgı andan itibaren aktif olan “+i” modu o kullanıcının taramada gozukmesini engeller.
Bundan dolayı “/who” komutunu uyguladığımızda; servicesler, aynı kanalda bulundugumuz ve kendini “/mode nick -i” ile +i mode undan cıkarmış olan kullanıcıları listeleyebiliriz.

Basit şekli ile “/who nick” olarak kullanıldıgında örnek veriler şunlardır ; /who IRCSystem
#Helpteam IRCSystem *HrGB Sys@IRCMaster.birsohbet.net :2 4birsohbetNET
Burada açıklanması gerekenler, “3H, 3r, 3G, 3B, 3* ve 3:2 ” karakterlerinin anlamları ;

3H : 4Şu an sunucuda online bir nick oldugunu belirtir.
3r : 4Kullanıcının kayıtlı bir nick’e sahip oldugunu belirtir.
3G : 4Şu an sunucuda online bir nick fakat “away” konumundadır demek.
3B : 4Kullanıcı sunucu üzerinde bot konumundadır.
3* : 4Kullanıcın bir “IRC Operator” oldugunu gosterir.
3:2 : 4Bu nick benim ile farklı linkde bulunuyor demektir.
20160310_042546-300x86
4 Bilgi » “/links” komutu ile bu numaraları gorebilirsiniz. Ayrıca “/who nick” komutu ile elde edilen bilginin en sol kısımda bulunan kanalın anlamı ise,
Nick’in bulunduğu kanallar içinde en son giriş yaptıgı kanal demektir.

Who komutunda listeleme yalnızca genel bir tarama ile sınırlı degildir. Kullanıcılara ait bazı ozellikler belirtilerek de listeleme duzenlenebilir.
Sunucumuz üzerinde gecerli olan bu aitlikleri belirten bir tarama gercekleştirebilmek için gereken kipler şu şekildedir ;

4[a kipi]: A way anlamını taşır. Away olan/olmayan kullanıcıları listelemek için kullanılır. Parametre almaz.

4 Örnek Kullanım » /who + a

2 Açıklama » Sunucu genelinde away modu aktif olan kullanıcıları listeler.

4[c kipi]: C hannel (Kanal) anlamını taşır. Parametre olarak #Kanal ismi alır ve belirtilen kanal içerisindeki kullanıcıları listelemek için kullanılır.

4 Örnek Kullanım » /who +c #Help

2 Açıklama » #Help kanalında bulunan kullanıcıları listeler.

4[h kipi]: H ost anlamını taşır. Kullanıcıları, sahip oldukları hostların özelliklerine göre listelemek için kullanılır.

4 Örnek Kullanım » /who +ch #Helpteam *Help*

2 Açıklama » #Helpteam kanalında, hostunda “Help” kelimesi geçen kullanıcıları listeler.

4[m kipi]: M ode anlamını taşır. Kullanıcıları, sahip olduklari modlara göre listelemek için kullanılIr.

Komutun kullanımı esnasında parametre olarak belirtilebilecek bu modlar;

– 3O : 4Local Operatör.
– 3o : 4Global Operatör.
– 3C : 4Co Admin.
– 3A : 4Server Admin
– 3a : 4Services Admin
– 3N : 4Network Admin

4 Örnek Kullanım » /who +cm #help a

2Açıklama » #help kanalında bulunan services adminleri listeler.

4[n kipi]: N ick anlamını taşır. Kullanıcıları, kullandıkları nicklerin özelliklerine göre listelemek için kullanılır.

4 Örnek Kullanım » /who +cn #Helpteam IRCSystem*

2 Açıklama » #Helpteam kanalında, nicki “IRCSystem” ile başlayan kullanıcıları listeler.

4[s kipi]: Taramada sunucu üzerindeki linklerden belirterek, bu link üzerinden baglanan/baglanmayan kullanıcıları listelemek için kullanılır.

4 Örnek Kullanım » /who +cs #Help access.birsohbet.net

2 Açıklama » #Help kanalında, access.birsohbet.net linkinen sunucuya bağlanmış olan kullanıcıları listeler.

4[u kipi]: U ser (Ident) anlamını taşır. Kullanıcıları, sahip oldukları identlerin özelliklerine göre listelemek için kullanılır.

4 Örnek Kullanım » /who +cu #Help Helper

2 Açıklama » #Help kanalında, identi Helper olan kullanıcıları listeler.

4[g kipi]: G cos (Fullname – Realname) anlamını taşır. Kullanıcıları, sahip oldukları fullname lerin özelliklerine göre listelemek için kullanılır. (Yalnızca sunucu yetkililerinin kullanımına açıktır.)

4 Örnek Kullanım » /who +cg #Help *birsohbet*

2 Açıklama » #Help kanalında, fullname inde “birsohbet” kelimesi geçen kullanıcıları listeler.

4[i kipi]: I P anlamını taşır. Kullanıcıları, sahip oldukları numerik IP adreslerinin özelliklerine göre listelemek için kullanılır. (Yalnızca sunucu yetkililerinin kullanımına açıktır.)

4 Örnek Kullanım » /who +ci #Help 212*156

2 Açıklama » #Help kanalında, IP adresi “212” ile başlayıp “156” ile biten kullanıcıları listeler.

4[M kipi]: Argüman gerektirmeyen bir modedir. Sadece ortak kanallarda bulunan kullanıcıları listeler.

Servisler ve askıdaki nickler bu listenin dışında kalır.

2 Bilgi » Bu kipler, komutun kullanımı esnasında “+” ya da “-” şeklinde belirtilmek zorundadır.

“4+” olarak belirtildiğinde istenilen özelliğe sahip olan kullanıcılar, “4-” olarak belirtildiginde ise istenilen özelliğe sahip olmayan kullanıcılar listelenir.

42 Aşağında birkaç örnek ile Who eğitimi pekiştirilecektir.

4 Örnek » #Help kanalında bulunan, identinde “Sys” kelimesi geçen kullanıcıları listelemek istiyorum.

4 Cevap » /who +cu #Help *Sys*

4 Örnek » #Help kanalında bulunan ve nicki 8 haneli olmak üzere ‘B’ ile başlayıp ‘e’ ile biten kullanıcıları listelemek istiyorum.

4 Cevap » /who +cn #Help B??????e

4 Örnek » #Help kanalında bulunan ve hostu “Help” kelimesi ile başlayıp “System” kelimesi ile biten kullanıcıları listelemek istiyorum.

4 Cevap » /who +ch #Help IRC*System

4 Örnek » #Help kanalında bulunan ve away modunda olmayan kullanıcıları listelemek istiyorum.

4 Cevap » /who +c-a #Help

4 Örnek » #Help kanalında bulunan ve identi “birsohbet” olmayan kullanıcıları listelemek istiyorum.

4 Cevap » /who +c-u #Help birsohbet

4 Örnek » #Help kanalında bulunan ve Network Admin olmayan kullanıcıları listelemek istiyorum.

4 Cevap » /who +c-m #Help N

2Bilgi » Birden çok özelliğe göre tarama yapacaksak; komutun kullanımı esnasında yazdığımız kiplerin
ve bu kiplerin almış olduğu parametrelerin sıralaması aynı olmalıdır.
Aşağıdaki örnekler verilen bu bilgiye dayalı örneklerdir.

4 Örnek » #Help kanalında;

– Identi birsohbet olan kullanıcıları listelemek istiyorum –>4/who +cu #Help birsohbet
– Nicki 5 haneli olan kullanıcıları listelemek istiyorum –>4 /who +cn #Help ?????
– Hostunda “birsohbet.Net” sözcüğü geçen kullanıcıları listelemek istiyorum –>4 /who +ch #Help *birsohbet.Net*
– Tüm bu özelliklere sahip kullanıcıları listelemek istiyorum –>4 /who +cunh #Help birsohbet ????? *birsohbet.Net*

Dikkat ederseniz “c , n , u , h” kiplerinin sıralaması ile, bu kiplerin almış olduğu “#Help , birsohbet , ????? , *birsohbet.Net*
parametrelerinin sıralaması birebir uyuşmaktadır.

4 Örnek » #Help kanalında;

– Nicki “Help” ile başlayan kullanıcıları listelemek istiyorum. –> 4/who +cn #Help Help*
– access.birsohbet.net linkinden bağlanmış kullanıcıları listelemek istiyorum. –>4 /who +cs #Help access.birsohbet.net
– Services Adminleri listelemek istiyorum. –>4 /who +cm #Help a
– Hostu “IRCMaster” kelimesi ile başlamayan kullanıcıları listelemek istiyorum. –>4 /who +c-h #Help IRCMaster*
– Away modunda olmayan kullanıcıları listelemek istiyorum. –>4 /who +c-a #Help
– Tüm bu özelliklere sahip kullanıcıları listelemek istiyorum. –>4 /who +cnsm-ha #Help Help* access.birsohbet.net a IRCMaster*

2Bilgi » Eğitimin en başında gösterildiği gibi “/who Nick” komutunun uygulanması sonucu, karşımıza aşağıdaki kalıpta bir veri çıkacaktır.

#Kanaladı Nick Hr Ident@Host :0 Fullname
NICK End of /WHO list.

4 Örnek » “/who IRCSystem ” komutunu uyguladım ve karşıma karşıma çıkan bilgiler aşağıdaki şekilde;

#Helpteam IRCSystem HrB* Sys@IRCMaster.birsohbet.Net :0

#Helpteam –> IRCSystem nickinin giriş yaptığı son kanaldır.

3H –>4 Away modunda bulunmadığı (Here) anlamını taşır. Eğer ‘H’ sembolü yerine ‘G’ sembolü olsaydı, IRCSystem’in away modunda (Gone) olduğunu anlayacaktım.
3r –>4 IRCSystem nickinin kayıtlı ve “/ns identify şifre” komutu ile identify edilmiş bir nick olduğu bilgisini verir.
3B –>4 IRCSystem nicki bot modundadır. (+B)
3* –>4 IRCSystem nicki bir sunucu yetkilisidir.
3:0 –>4 IRCSystem sunucuya benim (“/who IRCSystem” komutunu uygulayan) giriş yaptığım link üzerinden bağlanmıştır. ( irc üzerinden baglanmış demektir. )

Eğer “/who IRCSystem” komutu ile görüntülediğim veride “4 :0 ” yerine “4 :2 ” bilgisi olsaydi, IRCSystem’in farklı bir link üzerinden sunucuya bağlandığını anlayacaktım.
10©10•4 ( 2 WHO 4 ) KONULU EĞİTİM SONA ERMİŞTİR. 10•10©


– Aklına takılan herhangi bir soruyu hemen sorabilirsin, Kendini eksik hissediyorsan eğitimi yeniden okumalısın.


Benzer Yazılar
15 Mayıs 2016

Memoserv Set Egıtımı

13 Mayıs 2016 ircegıtım

Timer Komutları

DAHA FAZLA
Yorum Yap