Hoşgeldiniz Bugün 01 20 2018

Version Komutları

logom

VERSİON KONULU EĞİTİM BAŞLIYOR 10•10©


4 version :–> Kullanılan IRCD ve özellikleri hakkında bilgi verir.

12 Kullanımı : /version

– 4 Version Nedir ? Giriş yaptığınız sohbet network’unun IRCd sürümü ve özellikleri hakkında bilgi verme amaçlı kullanılan bir özellik/komuttur.

12 Komut uygulandığı zaman karşımıza gelenlerin açıklamaları ;

4 Unreal3.2.7. : <– IRCd nin adı ve sürümünü belirtir.

4 irc.birsohbet.net : <– Bağlı olduğunuz network adını belirtir.

4 FhiXOoEemM3 : <– Bağlı olduğunuz IRCd üzerinde kurulu olan modullere ait flag’lardır.

Her flag ayrı bir modulu belirtir.

4 Flag’ların anlamları ise ;

– 4 F = Dosya kullanıyor tanimlayici listeler için
– 4 h = bir hub gibi derlendi.
– 4 i = /trace komutunda gizli userleri gösterir
– 4 X = badword koruması açik yani user kanal modlari +G
– 4 0 = Operoverride açik
– 4 o = operoveri de doğrulanmaksızın açik
– 4 E = Genişletilmiş modeler destekleniyor
– 4 e = SSL destekleniyor
– 4 m = elle işlenen özel mesajlar kusurludur. (3 1 veya moduller kayıtlıdır kullanıcı mesajı atılır.)
– 4 M = elle işlenen Kanal mesajı kusurludur. (2 1 veya moduller kayıtlıdır kanal mesajı atılır.)
– 4 3 = Disaridan yeni yazilan modlara uyumludur

4 [*=2306]* : <= Orada ki “4=” * ile 12 2306 ’un ayracıdır.Ustteki 4 FhiXOoEemM3 bölümünün sonundaki 4 3 den sonra dahada eklenti yapılabileceği anlamına gelir. 4 2306 ise IRCd nin kurulu olduğu ana makinenin sisteminin 4 GNU/Linux olduğunu belirtir.

4CMDS : <– Sunucu üzerindeki external (12 harici ) kullanım komutlarını listeleyen bölümdür.

Nedir bu external komutlar ? “4 CMDS=KNOCK3,4MAPXX3,4DCCALLOW3,USERIP ”

4KNOCK : Bağlı olmadığınız bir kanala dışarıda iken mesaj göndermenizi sağlayacaktır.

4MAPXX : Bağlı olmadığınız hub linklerdeki bağlantıları görmenizi sağlayacaktır (12 bağlı olduğunuz sunucuya linkli hub linkleri ve nekadar user barındırdıklarını listeleyecektir )

4DCCALLOW : Belirlediğiniz bir nick ile sunucu dışı bağlantı kurmanızı sağlayacaktır.

4USERIP : Size doğrudan TURK TELEKOM’un verdiği IP adresidir, yani sunucunun verdiği bir özellik değil sunucu dışı bir özelliktir.

4NAMESX : <– “12 /names #kanaladı ” yaptığımızda o kişi ilk önce 4 +h almış ise chanserv tarafından daha sonra “12 /mode ” komutu ile başka bir mode almışsa “4 /names #kanal ” komutunda ilk aldığı durum listeleniyordu. Ek olarak önceden pek çok IRCd versionda, “12 /names #kanal ” komutunda sadece kanalda bulunan nickler listeleniyordu. Fakat şuanda, kullanıcıların kanaldaki durumlarıda belirtiliyor.

12Örnek Komut : /names #kanaladı

4SAFELIST : <– /list komutunu farklı parametrelerde kullanabileceğinizi belirtir. (12 Bu parametreler alt satırlarda görünecek )

4HCN : <– “12Hybrid Connect Notice” (3 Melez bağlantı mesajları ) sunucuda aktif olduğunu belirtir.

Nedir Bu melez bağlantı mesajları ?

Sunucuya ilk bağlanıldığında ;

5irc.birsohbet.net Sohbet Sunucuları The!Let.it.be@???.??.??.??
5irc.birsohbet.net IRC Sunucusu Unreal3.2.7. Birsohbet Ozel Edit sistemini kullanmaktadır
5This server was created Wed Sep 3 2008 at 21:45:32 CEST

Yukarıda gelen bölümler melez bağlantı mesajlarıdır.

4MAXCHANNELS=20
Sunucuda toplam girebileceğiniz kanal sayısının “3 20 ” olduğunu belirtir.

4CHANLIMIT=#:20
Sunucuda /join #kanal1,#kanal2,#kanal3 şeklinde bir komuta toplam “3 12 ” kanal adı ekleyebileceğinizi belirtir.

4MAXLIST=b:60,e:60,I:60
Kullanıcının bir kanalda atabileceği maximum “3 +b,+e,+I ” sayısını gösterir.

4NICKLEN=30
Sunucuda kullanabileceğiniz nick uzunluğunun en fazla “3 30 ” karakter olabileceğini belirtir.

4CHANNELLEN=32
Sunucuda gireceğiniz veya kayıtlayacağınız kanal adı uzunluğunun en fazla “3 32 ” karakterden oluşabileceğini belirtir.

4TOPICLEN=307
Sunucuda herhangi bir kanala atabileceğiniz topic uzunluğu en fazla “3 307 ” karakter olabileceğini belirtir.

4KICKLEN=307
Sunucuda herhangi bir kanalda kick mesajlarının makimum “3 307 ” karakter olabileceğini belirtir

4AWAYLEN=307
Sunucu genelinde away mesajı uzunluğunun maximum “3 307 ” karakter olabileceğini belirtir.

4MAXTARGETS=20
Sunucu genelinde /privmsg nick,nick1 /privmsg #kanal,#kanal1, /ame /amsg komutları ile nicklere ve kanallara gönderilebilecek mesaj sayısı maximum “3 20 ” olduğunu belirtir.

4WALLCHOPS
Sunucuda /privmsg ve /notice “3 /PRIVMSG (~,&,@,%,+)#kanaladı ” komutlarının aktif olduğunu belirtir.

4WATCH=128
Sunucusunda /watch +nick komutu kullanılarak, watch listesine maksimum “3 128 ” kullanıcı eklenebileceğini belirtir.

4SILENCE=15
Sunucuda /silence +nick komutu kullanılarak,silence listesine maksimum “3 15 ” kullanıcı eklenebileceğini belirtir.

4MODES=12
Sunucuda /mode #kanal +modes-modes şeklinde maksimum “3 12 ” mode eklenebileceğini belirtir.

4CHANTYPES=#
Sunucu genelinde kanal işareti olarak “3 # ” kullanıldığını belirtir.

4PREFIX=(qaohv)~&@%+
Sunucu genelinde kanal yetkililerinin alabileceği kiplerin “3 ~, & , @, + ” olduğunu belirtir.

4CHANMODES=beIqa,kfL,lj,psmntirRcOAQKVGCuzNSMTGD
Sunucudaki kullanılabilen kanal kiplerinin “3 beIqa,kfL,lj,psmntirRcOAQKVGCuzNSMTGD ” kipleri olduğunu belirtir.

4NETWORK=Soyle
Bağlanmış olduğunuz sunucunun adını belirtir.

4CASEMAPPING=ascii
Sunucunun karakter sisteminin “3 ascii karakter ” sistemi olduğunu belirtir.

4EXTBAN=~,cqnr
Sunucudaki aktif olan ban kipi parametrelerinin “3 cqnr ” olduğunu belirtir.

4ELIST=MNUCT

Sunucuda List Komutunun kullanılabileceği parametreleri belirtir.

12 Buradaki parametrelerin anlamları şu şekildedir ;

maske(4M)

Negatif Maske(4N)

Kanaldaki kullanıcı sayısına göre(4U)

Kanal Oluşturulma zamanına göre(4C)

Yazılan topic tarihine göre(4T)

4Not : Safelist ekinin devamı olarakda görünebilir bu özellik.

4STATUSMSG=~&@%+
Sunucuda “/privmsg” komutunun “3 ~ & @ % + ” eklerini almış kullanıcılara uygulanabileceğini belirtir.

4EXCEPTS
Sunucuda Exceptions aktif olduğunu belirtir.

4INVEX
Sunucuda INVEX aktif olduğunu belirtir.
Invex, Kanal modu olarak “3 +I ” almış kişilere belirtilen kanala “3 +i ” modu aktif iken girebilme imkanı sağlar.


– 10©10•4 VERSİON KONULU ANLATIM SONA ERMİŞTİR. 10•10©


– Aklına takılan herhangi bir soruyu hemen sorabilirsin, Kendini eksik hissediyorsan eğitimi yeniden okumalısın.


Benzer Yazılar
15 Mayıs 2016

Memoserv Set Egıtımı

13 Mayıs 2016 ircegıtım

Timer Komutları

DAHA FAZLA
Yorum Yap