Hoşgeldiniz Bugün 01 18 2018

Usermode Komutları

irc, mirc
logom

UserCmds (12 Kullanıcı Komutları4) KONULU EĞİTİM BAŞLIYOR 10•10©


Eğitim konumuz Usercmds yani, user komutlarıdır. Yani temel olarak, herhangi bir sunucu üzerinde kullanıcıların kullanabileceği aktif olan ircd tabanlı komutlardır.
Usercmds komutları servislerden hükümsüz çalıştığı için, sunucuda servisler aktif olmasa bile, daima kullanabilmekteyiz.

4Usercmds’nin IRC’deki anlamından bahsedecek olursak:

Use r(4Kullanıcı) cmds (4Commands’ın kısaltılmışı) anlamını taşımaktadır.

Commands (4Komutları ) anlamını taşımaktadır.

-Kullanıcıların kullanabileceği komutlar hakkında ön bilgi almak için —> 4 /helpop ?usercmds komutunu kullanabilirsiniz.

Varsayımsal olarak herhangi bir Unreal IRCd sunucusu üzerinde 4/helpop ?usercmds komutunu uyguladığınızda:

Kod:
5==————————-oOo————————-==
ADMIN   KICK    MOTD    QUIT     VERSION
AWAY    KNOCK   NAMES   RULES    VHOST
CREDITS LICENSE NICK    SETNAME  WATCH
CYCLE   LINKS   NOTICE  SILENCE  WHO
DALINFO LIST    PART    STATS    WHOIS
INVITE  LUSERS  PING    TIME     WHOWAS
ISON    MAP     PONG    TOPIC
JOIN    MODE    PRIVMSG USERHOST
5==————————-oOo————————-==

Yukarıdaki kullanılabilir user komutları tablosu ile karşılaşacaksınızdır.

Şimdi tabloyu analiz edecek, tek tek açıklamalarına bakacağız.
_________

10©4 Admin : Bu komut normal şartlarda sunucun admini hakkında bilgi vermek için kullanılır. (12 Fakat; IRCd üzerinde belirli flaglara sahip olan kullanıcılar da admin olarak nitelendirildiği için, bu komut yardımı ile sunucu sahibini öğrenebilmekteyiz. )

4 Kullanımı : –>  /admin (12 Sunucu sahibi veya eklenen admin nick’i görüntülenir )

10©4 Kick : Herhangi bir kullanıcıyı belirtilen kanaldan atmak için kullanılan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /kick #kanal FLoZoF Yasak! (12 #Kanal kanalındaki FLoZoF nickine sahip kullanıcı Yasak! sebebi ile kanaldan atılır. )

10©4 Motd : Herhangi bir sunucunun günün mesajı yazsını görüntülemek için uygulanan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /motd (12 Uygulanılan sunucu üzerinde günün mesajı yazısının görüntülenmesi için kullanılar komuttur. )

10©4 Quit : Bağlandığınız herhangi bir sunucudaki bağlantınızı kesmeye yarayan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /quit mesajınız (12 Sunucu ile bağlantınızı keser , çıkış mesajınızda mesajınız yazısı görüntülenir, tabii gerekli izinlere sahipseniz. )

10©4 Version : Sunucunun kullandığı IRCd yazılımları hakkında bilgi alabilmek için kullanılan bir komuttur.

4 Kullanımı : –>  /version (12 Sunucunun IRCd (12 Sunucu temel yazılımları ) hakkında bilgiler sıralanır. )

10©4 Away : Bulunduğunuz sunucuda away (12 meşgul ) durumda olduğunuzu göstermek/göstermemek için kullanılan komuttur.

12 Örnek : /away Pc başında değilim (12 Nickiniz Pc başında değilim nedeni ile away konumuna geçmiş olur. )

4 Dipnot : Awaydan modundan ayrılmak için tekrar –>  /Away yazmanız yeterli olacaktır.

10©4 Knock : Herhangi bir sunucu üzerindeki davetsel modundaki (12 +i ) herhangi bir kanala mesaj atmaya yarıyan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /knock #Soyle Sessiz (12 #Soyle kanalına Sessiz kelimesini notice olarak gönderir. )

10©4 Names : Bulunduğunuz sunucu üzerindeki herhangi bir kanalın kullanıcılarını listeleyebilmeniz içindir.

4 Kullanımı : –>  /names #Svsdesk (12 #Svsdesk kanalındaki tüm kullanıcıları listelersiniz. )

10©4 Rules : Sunucu üzerindeki yöneticiler tarafından belirlenen kuralları listelemektedir.

4 Kullanımı : –>  /rules (12 Sunucu üzerinde tüm yazılan kurallar bütünü ile karşılaşırsınız. )

10©4 vHost : Sunucuya girişteki host (12 ip )’nizi sahte bir host’a çevirmek için kullanılan komuttur.

4 Kullanımı : –> /vhost Master şifre (12 Sunucuya Master host’u ile şifre doğrulanarak yeni host’a geçiş sağlanır. )

10©4 Credits : Sunucu hakkında kredileri listemek için kullanılan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /credits irc.soyle.net (12 irc.soyle.net sunucusuna ait krediler listelenir. )

10©4 License : Sunucu üzerindeki tüm lisansları listelemek için uygulanan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /license irc.soyle.net (12 irc.soyle.net sunucusuna ait tüm lisanslar gösterilir. )

10©4 Nick : Var olduğunuz sunucudaki o anki kullanıcı rumuzunuzu değiştirmeye yarayan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /nick FLoZoF (12 O anki kullanıcı nickiniz FLoZoF olarak değişir. )

10©4 Setname : Sunucudaki bir kullanıcının gerçek ismini değiştirmek için kullanılan bir  komuttur.

4 Kullanımı : –>  /setname Soyle Help Team (12 Whois bilgilerinizde yer olacak olan gerçek isminiz Soyle Help Team olarak değişir. )

4 Dipnot : Belirlemiş olduğunuz isim en fazla 50 karakter içerebilir. 50 karakteri aşarsanız, /SetName Error: “Real names” may maximum be 50 characters of length hata mesajını alırsınız. )

10©4 Watch : Sunucudaki bir takım kullanıcı nicklerini, notify (12 arkadaş ) listenize eklemenizi sağlayan komuttur.

4 Kullanımı : –> /watch Soyle1 Soyle2 (12 Sunucu üzerindeki Soyle1 ve Soyle2 nickli kullanıcıları arkadaş listenize ekler. )

4 Silmek için : –>  /watch -Soyle1 (12 Sunucu üzerindeki Soyle1 nickini arkadaş listenizden kaldırır. )

4 Listelemek için : –>  /watch (12 Sunucu üzerindeki tüm arkadaş listenizi görüntüler. )

10©4 Cycle : Herhangi bir sunucu üzerindeki bulunduğunuz kanallardan çıkıp girme işlemini uygulamak için kullanılan komuttur. Bir benzeri ise /Hop komutudur.

4 Kullanımı : –>  /cycle #kanal (12 Kanal kanalından çıkıp 1 saniye içinde tekrar giriş yaparsınız. )

10©4 Links : Sunucu üzerindeki link (12 bağ )’li diğer sunucuları listelemek için kullanılanacağınız komuttur.

4 Kullanımı : –>  /links (12 Sunucu üzerindeki tüm bağlı sunucular listelenir. )

10©4 Notice : Sunucu üzerinde belirtilen kanal veya nicke uyarı şeklinde bir mesaj göndermenizi sağlayan komuttur.

4 Kullanıcıya göndermek için : –>  /notice nick mesaj (12 Nick nickine mesaj diye bir uyarı mesajı göndeririz. )

Kanal veya kanallara göndermek için : –> /notice #kanal mesaj (12 #Kanal kanalına mesaj diye bir uyarı mesajı gönderirsiniz. )

4 Dipnot : Birden fazla kullanıcıya göndermek için /notice kullanıcı1,kullanıcı2,kullanıcı3 mesaj şeklinde kullanabilirsiniz.

4 Dipnot : Birden fazla kanala göndermek için  ise, /notice #kanal1,#kanal2,#kanal3 mesaj şeklinde uygulayabilirsiniz.

10©4 Silence : Sunucu üzerindeki bir takım kullanıcıların size mesaj göndermesini engellemek için uygulanan bir komuttur.

4 Dipnot : Kullanıcı nick’i , ident’i , host’u belirtilebilmektedir.

4 Kullanımı : –>  /silence +kullanıcı (12 Kullanıcı nickine sahip kullanıcı, size mesaj gönderemez. )

4 Silmek için : –>  /silence -kullanıcı (12 Kullanıcı nickine sahip kullanıcı, artık size mesaj gönderebilir. )
4 Listemek için : –>  /silence (12 Engellemiş olduğunuz kişi listesi sıralanmaktadır. )

10©4 Who : Bir kullanıcı hakkında identd, fullname, hostu, nicki kayıtlımı değilmi onlinemi veya awaymi olduğu hakkında bilgileri görmenize yardımcı olur.

4 Kullanımı : –> /who nick

4 Dipnot : Herhangi bir kanala who çekmek için –> /who #kanaladı yapabiliriz. Ayrıca Who kapsamlı bir konu olmakla birlikte kapsamlı konuya ulaşmak için #Helpteam kanalı üzerinde, .Who komutunu uygulayınız.

10©4 List : Sunucu üzerindeki aktif kanalların listelenmesini sağlamaktadır. Uygulayacağımız bu komut bize; o kanalın bize kullanıcı sayısını, mevcut kanal topicini, aktif kanal kiplerini yanında göstericektir.

4 Kullanımı : –> /list (12 Bağlı olduğunuz sunucu üzerindeki aktif tüm kanalları listelersiniz. )

4 Dipnot : ” /list ” komutunu sade kullandığımız taktirde, yukarıda belirttiğim gibi, sunucu üzerindeki tüm aktif kanallar listelenicektir, ayrıntılı listeleme flagları için lütfen; #Helpteam kanalı üzerinde  .List komutunu uygulayınız.

10©4 Part : Bulunduğunuz herhangi bir kanal veya kanallardan ayrılmak için uygulayacağınız komuttur.

4 Kullanımı : –> /part #kanal (12 Kanal kanalından ayrılmış olursunuz. )

4 Dipnot :  –>  /part #kanal,#kanal2 (12 #Kanal ve #kanal2 adlı kanallardan çıkmış olursunuz. )

10©4 Stats : Sunucu üzerindeki istatistiksel bilgileri gösterirmenize yardımcı olacak olan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /stats mode (12  Sunucu hakkında istatiksel bilgiyi görüntülersiniz. )

4 Dipnot : Yalnızca operler kullanabilmektedir.

10©4 Whois : Kullanıcı hakkında bulunduğu kanallar , idle (12 yazma ) süresi , away durumu , kullanıcı modeleri , gerçek isim gibi bilgileri görüntülemek için uygulanan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /whois nick (12 Nick kullanıcısı hakkında bulunduğu kanallar , idle(12 yazma ) süresi , away durumu , kullanıcı modeleri , gerçek isim gibi bilgiler görüntülenir. )

10©4 İnvite : Herhangi bir kullanıcıyı operatör olduğunuz kanala davet etmeniz için kullanılan komuttur.

4 Kullanımı : –> /invite nick #Kanal (12 Nick nickli kullanıcı #kanal kanalına davet edilir. )

10©4 Lusers : Normal kullanıcı , en çok kullanıcı similasyonu ve global operator ve benzeri  bilgileri öğrenmek için uygulanan komuttur.

4 Kullanımı : –> /lusers (12 Sunucunun en yüksek,normal kullanıcı sayısı ve global operatorler listesi sıralanır. )

10©4 Ping : Herhangi bir kullanıcı veya sunucuya ne kadar süredir lag (12 gecikme )da kaldığını öğrenmek için gönderilen komuttur.

4 Kullanımı : –>  /ping Soyle (12 Soyle nickine sahip kullanıcıya ping göndermektedir. )

4 Dipnot :  –> Sunucu için: /ping irc.soyle.net (12 irc.soyle.net sunucusuna ping göndermektedir. )

10©4 Time : Sunucudaki yerel saati öğrenmek amacı ile uygulanan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /time (12 Sunucunun yerel saati gösterilir. )

10©4 Whowas : Kullanıcının geçmiş whois bilgisini öğrenmek için uygulanan bir komuttur.

4 Kullanımı : –>  /whowas Shtriga (12 Shtriga nickine sahip kullanıcının geçmiş bilgileri sıralanır. )

4 Dipnot : Kullanıcının sunucudan yakın bir zamanda çıkmış olması gerekmektedir.

10©4 İson : Herhangi bir kullanıcı yada kullanıcıların online (12 aktif ) olup olmadığını görüntülemek için uygulanan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /ison Shtriga (12 Shtriga nickine sahip kullanıcının online (12 aktif ) olup olmadığını kontrol eder. )
ircegıtım
4 Dipnot :: Çoklu kullanıcı kullanımı –>  /ison Shtriga1 Shtriga2 Shtriga3 (12 Shtriga1 Shtriga2 Shtriga3 nicklerine sahip kullanıcıların sunucuda olup olmadığını kontrol eder. )

10©4  Aldığımız cevapların anlamları 10©4

4 Online ise :12 ison: Nick  şeklinde cevap alırız.

4 Offline ise :12 No surc user:  şeklinde cevap alırız.

10©4 Map : Sunucunun kullanıcı dağılımını harita deneyimi ile belirtir.

4 Kullanımı : –>  /map (12 Sunucunun user sayısı ve link(12 bağ )lere göre dağılımı gösterilir. )

10©4 Pong : Birden fazla sunucuya pong (12 ben buradayım ) gibi bilgi göndermek için uygulanan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /pong irc.soyle.net irc2.soyle.net (12 irc.soyle.net & irc2.soyle.net sunucusuna ben buradayım anlamında bir mesaj gönderirsiniz. )

10©4 Topic : Herhangi bir kanalın girişinde görüntülenen metni değiştirmek için uygulanabilen bir komuttur.

4 Kullanımı : –>  /topic #Svsdesk Eğitim Şart.. (12 #Svsdesk kanalının topicini Eğitim Şart.. olarak değiştirirsiniz. )

4 Dipnot : Mesaj kısmı belirtilmez ise ->> /topic #Svsdesk (12 #Svsdesk kanalının o anki başlığı görüntülenir. )

10©4 Join : Bir yada birden fazla kanal/kanallara girmek için uygulayabileceğimiz komuttur.

4 Kullanımı : –>  /join #Helpteam (12 #Helpteam kanalına giriş yaparsınız. )

4 Birden fazla : /join #Svsdesk,#Helpteam (12 #Svsdesk & #Helpteam kanallarına giriş yaparsınız. )

4 Dipnot : Peki kanallar +k (12 şifreli ) ise –>  /join #kanal şifre (12 #Kanal kanalına şifresini girerek giriş yaparsınız. )

10©4 Privmsg : Herhangi bir kanal veya kanallar , kullanıcı veya kullanıcılara mesaj göndermek için uygulanan komuttur.

4 Kullanımı : –>  /privmsg nick selamlar (12 Nick nickine ‘selamlar’ mesajını gönderirsiniz. )

4 Çoklu nicklerde Kullanımı : –> /privmsg Simge1 ,Simge2 selamlar (12 Simge1 ve Simge2 nicklerine ‘Selamlar’ mesajını gönderirsiniz. )

4 Kanal üzerinde Kullanımı : –>  /privmsg #kanal mesaj (12 #Kanal kanalına mesaj mesajını gönderirsiniz. )

4 Çoklu kanallarda Kullanımı : –>  /privmsg #kanal1,#kanal2 (12 #Kanal1 ve #kanal2 kanallarına mesaj mesajını gönderirsiniz )

10©4 Userhost : Herhangi bir kullanıcının [ip] numarası hakkında bilgi almak için uygulanan komutlardan birisidir.

4 Kullanımı : –>  /userhost Symbol (12 Symbol nickinin ip adresi veya bağlı olduğu host görüntülenir. )

5==————————-oOo————————-==
4 Ek bilgiler ise şöyledir;

Bu komutların tümü hakkında IRC’de bilgi almak için –> 4/helpop ? komutunu kullanınız.

4 Burada çıkacak olan text (12 yazıların )4 hepsi IRC tabanlı komutları ifade eder.

4 Çıkmayacak olanlar ya IRCd tabanlı değildir , ya da komut dışı bir işlem gerçekleştirilmiştir.
5==————————-oOo————————-==


– 10©10•4 UserCmds (12 Kullanıcı Komutları4) KONULU ANLATIM SONA ERMİŞTİR. 10•10©


– Aklına takılan herhangi bir soruyu hemen sorabilirsin, Kendini eksik hissediyorsan eğitimi yeniden okumalısın.


Benzer Yazılar
15 Mayıs 2016

Memoserv Set Egıtımı

13 Mayıs 2016 ircegıtım

Timer Komutları

DAHA FAZLA
Yorum Yap