Hoşgeldiniz Bugün 10 17 2017

Özel Sözler

özel yazılar,
logom

* Cenneti arzulayan kimse, dünyada nefsin arzu ettiği şeylerden uzak dursun.Hz.ALi
* Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermekse utançtandır ve kötüdür.Hz.ALi
* Çalışanlar kötülük düşünmeye zaman bulamaz, tembeller ise kötülükten kurtulamaz.Hz.ALi
* Çok sert olma, kırılırsın. Çok yumuşak olma, ezilirsin.Hz.ALi
* Çocuklarınızı bugüne göre değil, geleceğe göre yetiştiriniz.Hz.ALi
* Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara yi kitaplar hediye ediniz.Hz.ALi
* Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği şeydir.Hz.ALi
* Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır.Hz.ALi
* Dostları yitirmek, gurbete düşmektir.Hz.ALi
* Dostların kalbini kırmakla, düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun.Hz.ALi
* Dostların kalplerini insana ısındıran, düşmanların kalplerinden kini gideren en güzel şey, onlarla karşılaşınca güler yüzlü olmak, gıyabında hallerini sormak, huzurlarında ise iyi ve yumuşak davranmaktır.
* Dostlukta ileri gitme, olur ki o dost bir gün düşman kesilir; düşmanlıkta da haddi aşma, olur ki o düşman bir gün dost olur.

özel yazılar,
* Dua mü’minin silahıdır ve dininin direğidir, göklerin ve yerin nurudur.Hz.ALi
* Dünün geçti, yarınında belli değil, öyleyse bugünü iyi geçirmeye bak.Hz.ALi
* Dünyâ dört şey üstünde durur: Bilgisiyle amel eden, halka da öğreten bilgin; öğrenmekten utanmayan, çekinmeyen bilgisiz, varlığında nekeslikte bulunmayan cömert, âhiretini dünyâsına satmayan yoksul. Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz de öğrenmekten çekinir. Zengin, malında nekeslik ederse yoksul da âhiretini dünyâsına satar.
* Dünyada halkın efendileri cömertler, ahirette ise çekinenlerdir.Hz.ALi
* Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin.
* Düşünce sâf bir aynadır. İbret almak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşlanmadığın şeyden çekinmense edep olarak yeter sana.
* Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir.Hz.ALi
* Emaneti, peygamberlerin evladının katiline ait olsa bile sahibine geri verin.Hz.ALi
* Emir sahibi olmak, insanların özlerinin sınanmasıdır.Hz.ALi
* En büyük günah, haksız yere müslüman bir kimsenin malını gasbetmektir.Hz.ALi
* En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir.Hz.ALi
* En iyi ibadet, sabır, sükut ve kurtuluşu (İmam Mehdi’nin zuhurunu) beklemektir.Hz.ALi
* Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir.Hz.ALi
* Evvela kendi nefsinize, sonra insanlara nasihat et.Hz.ALi
* Ey âdemoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesinHz.ALi
* Ey âdemoğlu, kendi nefsinin vasîsi ol da malında, senden sonra ne yapmalarını istiyorsan sen yap.Hz.ALi
* Ey insanlar, dünya sevgisinden sakının; zira dünya sevgisi her günahın başı, her belanın kapısı, her fitnenin yoldaşı, her musibetin de sebebidir.
* Gözünün nurunu geliştirmek isteyen, Allah korkusuyla ağlasın.Hz.ALi
* Güzel ahlak, en iyi arkadaştır; mü’minin amel defterinin nişanesi güzel ahlakıdır.Hz.ALi
* Hâin kişilere vefâda bulunmak, Allah’a hıyânette bulunmaktır; hâinlere gadretmekse, Allah’a vefâ etmek demektir.Hz.ALi
* Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin.Hz.ALi
* Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.Hz.ALi
* Halk ile dostluk ve samimiyeti, Allah’ın itaati üzere olan kimseye ne mutlu.Hz.ALi
* Hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz.Hz.ALi
* Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.Hz.ALi
* Her musibetin bir zamanı vardır, o zaman mutlak yaşanmalıdır; o musibet birinizin başına geldiğinde, zamanı gelip geçene kadar teslim olup sabretsin. Zira musibetin yöneldiği zaman onu gidermek için çare aramak, onun zorluğunu çoğaltır.
* Her kaba bir şey koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesnâ. Ona bilgi kondukça genişler.
* Herşeyi boğazına atan zengin, fakir hükmündedir.Hz.ALi


Benzer Yazılar
8 Mayıs 2016 guzel sözler

Rap Sözler

DAHA FAZLA
Yorum Yap