Hoşgeldiniz Bugün 01 21 2018

Hz. Ali Sözleri

mesajlar
logom

* Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.Hz.ALi
* Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım.Hz.ALi
* Hiçbir insan, ister şaka olsun, ister ciddi, yalan konuşmayı terketmedikçe imanın tadını anlamaz.Hz.ALi
* Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar.Hz.ALi
* Hikmet mü’minin yitik malıdır; bu mal, şer ehlinin elinde olsa bile onu alması gerekir.
* Hikmet, müminin yitik malıdır; isterse nifak ehlinden olsun, hikmeti al. (“Hikmet müminin yitik malıdır.” Hadis, Künûz’ül-Hakaaık,

komik sözler
* Hilim(yumuşak huyluluk) gibi üstünlük yoktur.Hz.ALi
* Hoş geçinmek aklın yarısıdır.Hz.ALi
* İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıklıkta olmasın.Hz.ALi
* İki şey halkı yok eder: Fakirlik korkusu ve üstünlük talep etmek.Hz.ALi
* İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: Biri sağlık, öteki de gençlik.Hz.ALi
* İlim bir noktadır, onu çoğaltan cahillerdir.Hz.ALi
* İlim Hakiki bir Mürşiddir.Hz.ALi
* İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sense malı korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır.Hz.ALi
* İman gönülle tanımak, dille ikrâr etmek, âzâ ile de kullukta bulunmaktır.Hz.ALi
* İman, kabul olan söz (dil ile şehadet etmek), yapılmış olan amel ve akıl ile tanımaktan ibarettir.Hz.ALi
* İnanan kişinin günde üç işi vardır: Bir zaman Rabbiyle münâcât eder, ona kullukta bulunur; bir zaman geçimi için çalışır; bir zamanı da vardır, helâl ve güzel lezzetlerle zevklenir. Akıllı kişi, ancak üç şey için yolculuk eder: Geçimini sağlamak, âhiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzet elde etmek için.Hz.ALi
* İnananın yüzünde güleçlik vardır, kalbindeyse hüzün. Gönlü her şeyden geniştir, nefsi her şeyden alçak. Yücelikten nefret eder, şöhrete düşmandır, gamı gussası uzundur, düşünmesi derin. Susması fazladır; vakti yoktur. Çok şükreder, çok sabreder. Düşünceye dalmıştır, ihtiyâcı olanları görünce kendi ihtiyâcını hatırlamaz bile. Huyu güzeldir, geçinmesi hoş ve yumuşak. Şeref ve din bakımından serttir, huy bakımından kuldan alçak.Hz.ALi
* İnsan, dilinin altında gizlidir.Hz.ALi
* İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar.Hz.ALi
* İnsanoğlu, her şeyden daha çok terazinin (kefelerine) benzer; ya cehaletiyle hafif veya ilmiyle ağır olur.Hz.ALi
* İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür.Hz.ALi
* İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için.Hz.ALi
* İnsanların en âcizi, insanlardan kardeş edinemeyenidir; ondan daha âcziyse kardeş edindikten sonra onu yitirenidir.Hz.ALi
* İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, cezâ vermeye en fazla gücü yetenidir.Hz.ALi
* İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar.Hz.ALi
* İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlarıdır.Hz.ALi
* İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir.Hz.ALi
* Kabe’nin Rabbına yemin olsun ki ben kazandım.Son sözleriHz.ALi
* Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.Hz.ALi
* Kanaat et (kısmetine razı ol), aziz olursun.Hz.ALi
* Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar dünya için de ahiret için de lazımdır.Hz.ALi
* Kişinin değeri yaptığı bağıştadır.Hz.ALi
* Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder.Hz.ALi
* Korku ümitsizliğe eş olmuştur; utanç mahrûmiyete. Fırsat bulut gibi geçip gider; hayırlı fırsatları elde etmeye çalışın.Hz.ALi
* Kötülükte bulunanları iyilik edene mükâfat vererek payla, yola getir.Hz.ALi
* Kudret altında olan her aziz, zelildir.Hz.ALi
* Kuduz köpeği bile katletme.Hz.ALi
* Makamın benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur.Hz.ALi
* Mümin, kardeşlerine karşı ululanmaya, ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir.Hz.ALi
* Mü’min kişi gününü üç zamana ayırır: Bir bölümünde Rabbiyle münacat eder (O’na ibadet eder); bir bölümünde kendi nefsini muhasebe eder; bir bölümünde de helal ve güzel lezzetlerle meşgul olur.Hz.ALi
* Namaz, her temiz kişinin Tanrı’ya yaklaşmasıdır.Hac, her zayıfın savaşıdır. Her şeyin zekâtı vardır; bedenin zekâtı da oruçtur. Kadının savaşıysa kocasıyla iyi geçinmesidir.Hz.ALi
* Ne kadar yoksul ve aç olursa olsun, kanaat sahibi zengindir.Hz.ALi
* Nice kan vardır ki onu dil döker.Hz.ALi


Benzer Yazılar
8 Mayıs 2016 guzel sözler

Rap Sözler

DAHA FAZLA
Yorum Yap